MASTERMIND PRO LÍDRY


Majitelé a ředitelé firem jsou vizionáři, realizátoři a lidé mnoha talentů. Své firmy budovali poctivě a s lidmi, které osobně dobře znají. Důležitou hodnotou jsou vztahy, dobré jméno, dlouhodobost a kvalita.

Lídři takových firem stojí na vrcholu organizace, kde je člověk často sám a hodně tam fouká. Mastermind je prostředí, kde se majitelé a ředitelé setkávají a věnují se tématům, která jsou pro ně důležitá.  

​STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SKUPINY MAJITELŮ A ŘEDITELŮ FIREM

Jednou v měsíci se setkáváme, sdílíme své zkušenosti, radíme si a podporujeme se navzájem.

I když podnikáme každý v jiném oboru, řešíme podobné problémy, prožíváme podobné situace a děláme podobná rozhodnutí. Vzájemně si můžeme poradit nebo pomoci.
Na našich setkáních vznikají obchodní příležitosti, nové nápady i přátelství.

MASTERMIND JE MOZKOVÝ TRUST

​Představte si 10 lidí, kteří 10 let získávali své zkušenosti v různých oborech. Tito lidé se sejdou u jednoho stolu a vytvoří mastermind skupinu. Dají své zkušenosti, postoje a znalosti k dispozici komukoliv ze skupiny. Každý člen skupiny má v tu chvíli možnost čerpat ze 100-leté odžité studnice moudrosti.

PRO KOHO JE MASTERMIND VHODNÝ?

CO JE OBSAHEM MASTERMIND SKKUPIN?

JAKÁ JE NEJVĚTŠÍ PŘIDANÁ HODNOTA?

​​ZÍSKEJTE NÁZORY, KTERÝCH SI BUDETE VÁŽIT


​​​Ve skupině se pravidelně setkáváme se stejnými lidmi, a díky tomu se dobře známe.

​Členů skupiny se můžete zeptat na názor, požádat je o zpětnou vazbu na nový projekt nebo o radu na to, jak dál.

​Mastermind vám tak může pomoci posunout se mnohem rychleji v tom, co děláte. ​

Podporujeme se ve svém podnikání, sdílíme své kontakty, zajímavé postřehy nebo zdroje.

PODMÍNKY ČLENSTVÍ

Poprvé můžete přijít navštívit skupinu zdarma. Pokud se rozhodnete pokračovat, je třeba si koupit balíček členství. Skupina je uzavřená a funguje dobře, když se účastníci potkávají pravidelně každý měsíc. 

​PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ČLENŮ

​Podmínkou přijetí je, že jste majitelem firmy nebo ji řídíte z pozice CEO.

Důvody pro nepřijetí můžou být různé - např. konkurenční vztah s někým ze stávajících členů nebo reputace. ​

V tuto chvíli běží dvě skupiny - jedna pro středně velké firmy do 100 zaměstnanců a druhá pro firmy větší než 100 zaměstnanců.

​Účast na prvním setkání je vždy zdarma.

Přijďte se podívat, jak vám bude vyhovovat společnost ostatních, prostředí i témata.

HODNOTY A PRAVIDLA MASTERMIND SKUPINY

SPOLEČNĚ ROSTEME

Zajímejte se o podstatu problému nebo situace svých kolegů ve skupině. Sdílejte svoje zkušenosti a znalosti. Pozorně naslouchejte tomu, co vám druzí říkají. Komunikujte s úctou k osobě i názorům ostatních. Nemusíme spolu souhlasit, ale respektujeme právo na odlišný názor. Od skupiny dostanete, co do ní vložíte.


VÁŽÍME SI DŮVĚRY

Tím, že spolu sdílíme své nápady a problémy, vyjadřujeme velkou důvěru všem členům skupiny. Tato důvěra musí zůstat zachována. Co se sdílí ve skupině MUSÍ ve skupině zůstat. 


JSME ODVÁŽNÍ

Říkejte svůj názor otevřeně a zpříma. Odložte ego a využijte na maximum možnosti skupiny. Ptejte se na zpětnou vazbu a na názory. Dávejte zpětnou vazbu a sdělujte svůj pohled na věc. 


Porušení hodnot a pravidel je důvodem pro vyloučení člena ze skupiny.


Pokud chcete z účasti ve skupině vytěžit maximum je dobré:

  • Připravit si téma a poslat je dopředu organizátorce
  • Účastnit se pravidelně každý měsíc
  • Komunikovat s ostatními účastníky, sdílet své zkušenosti, kontakty i tipy

SIMONA BODLÁKOVÁ - zakladatelka Mastermind pro lídry

"Role lídra je velmi náročná a osamělá. Pracujeme pod velkým tlakem, uvědomujeme si odpovědnost za výsledek i své zaměstnance a naše problémy a výzvy málokdo chápe.

​Mastermind skupina s lidmi, kteří vedou podobně velké firmy, vám pomůže sdílet zkušenosti, získat cenné rady od lidí, kteří vědí, o čem podnikání je."

NAPIŠTE SI O POZVÁNKU NA PRVNÍ SETKÁNÍ ZDARMA